Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Interpelacje/Zapytania

Interpelujący: radny Stanisław Wróblewski  

dot. Statut Miasta Gostynina wprowadzony uchwałą nr 231/XLV/2016 z dnia 27 października 2016 r. 

Treść Interpelacji 

Treść Odpowiedzi

 

Zapytanie: radny Stanisław Wróblewski 

dot. remont w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie polegający na wymianie podłogi hali sportowej. 

Treść Zapytania

Treść Odpowiedzi

 

Interpelacja: radny Stanisław Wróblewski

dot. problem z oddaniem do utylizacji zużytych opon.

Interpelacja

Odpowiedź

 

Zapytanie: radny Stanisław Wróblewski

dot. problemy nadmiernego zużywania wody przez osoby zamieszkałe w domach indywidualnych.

Zapytanie

Odpowiedź

 

Zapytanie: radny Stanisław Wróblewski

dot. podawanie do publicznej wiadomości treści interpelacji i zapytań radnych.

Zapytanie

Odpowiedź

 

Zapytanie: radna Anna Majchrzak

dot. możliwości założenia na ulicy I. Krasickiego sieci gazu ziemnego. 

Zapytanie

Odpowiedź. 

 

Zapytanie: radna Anna Majchrzak

dot.harmonogramu inwestycji odnośnie remontu kanalizacji na terenie miasta Gostynina.  

Zapytanie.

Odpowiedź. 

 

Interpelacja: radny Stanisław Wróblewski
dot. bonifikata od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 

Interpelacja: radny Stanisław Lewandowski.
Dotyczy: uregulowania kwestii formalno - prawnej dotyczącej oświetlenia ulicznego, które znajduje się na terenie Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie, a rachunki reguluje Gmina Miasta Gostynina.
Interpelacja.
Odpowiedź.

 

Zapytanie: radna Anna Wysokińska.
Dotyczy: zwolnienia (w czasie pandemii) z opłat podmioty mające zawarte umowy na wywóz nieczystości ze Spółką Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie.
Zapytanie.
Odpowiedź.

 

Zapytanie: radna Anna Majchrzak
Dotyczy: poprawa jakości dojazdu do nowopowstałego i rozbudowującego się osiedla przy ul. Ziejkowej.
Zapytanie.
Odpowiedź.

 

Zapytanie: radna Anna Majchrzak
Dotyczy: skarg i zażaleń zgłaszanych przez handlowców z Hali Targowej w Miejskim Centrum Handlowym w Gostyninie.
Zapytanie.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt