Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Załącznik nr 1                                                                             

do Zarządzenia  Nr  101/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 sierpnia 2018 roku                                            

 

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr działki,

 lokalizacja i opis

Powierzchnia

 

Księga wieczysta

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu i terminy płatności

 

 

1.

Część działki nr  1020/3

Działka położona w Gostyninie przy  ul. Zamkowej.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów  symbolami: R – grunty orne, Ł – łąki,, P – pastwiska, L – grunty leśne oraz N – nieużytki.

 

 

1 m. kw.

 

 

PL1G/00011265/1

 

Ustawienie reklamy

 

 

3 lata

Roczny czynsz  dzierżawny w wysokości    50,00 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Gostynin, dnia 06 sierpnia  2018 roku

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt