Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Projekt dostosowania obiektu MCK dla osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji

Burmistrz Paweł Kalinowski w dniu dzisiejszym zawarł umowę z Lidią Bednarską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ARCHITEKT” Pracownia Projektowa z siedziba w Łodzi, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  4 miesiące od dnia podpisania umowy

Koszt opracowania kompletnej dokumentacji – 14.637,00 zł

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3736,Opracowanie%20dokumentacji%20projektowo%20kosztorysowej%20dla%20dostosowania%20obiektu%20Miejskiego%20Centrum%20Kultury%20do%20potrzeb%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych

 

  • Projekt dostosowania obiektu MCK dla osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt