Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu przez Burmistrza w 2017 r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium. Co na to cała Rada?

11 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu za 2017 r. Dochody wykonano w kwocie 66.670.049,28 zł, co stanowi 100,86%, natomiast na wydatki przeznaczono kwotę 68.958.096,99 zł (przy uchwalaniu przez Radę Miasta Gostynina kwoty na wydatki w 2017 r. zakładano 71.776.781,41 zł).
Zaplanowane przychody i rozchody zostały wykonane w 100%, w sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.

W dniu dzisiejszym (5 czerwca) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Jednym z punktów było dokonanie oceny pracy Burmistrza Miasta Gostynina w kontekście udzielenia absolutorium.

W czasie pierwszego głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: Stanisław Pieniążek (IdG), Witold Dalkowski (IdG), Martyna Doral (IdG), Urszula Pieniążek (GWS), Jan Głodowski (PiS) jednogłośnie w stosunku 5 - za, 0 - przeciw, 0 - głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Miasta Gostynina za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe.

Natomiast już takiej zgodności nie było w drugim głosowaniu - przy udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2017 r. Przypominamy, iż absolutorium przyznaje się za wykonanie budżetu przez burmistrza, co zresztą zostało przegłosowane w poprzednim głosowaniu przez wszystkich Radnych (jednomyślnie pół minuty wcześniej).
Za absolutorium głosowali: Stanisław Pieniążek (IdG), Urszula Pieniążek (GWS), Jan Głodowski (PiS), nikt nie był przeciw.
Radna Martyna Doral (IdG) oraz Witold Dalkowski (IdG) wstrzymali się od głosu.

Przypominamy, iż w roku ubiegłym głosownie Radnych Inicjatywy dla Gostynina (wstrzymanie się od głosu) spowodowało nie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium - co było ewenementem w skali kraju.
Czyżby historia miała się powtórzyć? Głosowanie 21 czerwca.

  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt